*NEW* marmar modular - construcció d'habitatges modulars *NEW*
estudi marmar desenvolupa a diferents escales projectes de rehabilitació, obra nova i interiorisme a través de solucions constructives, ambientals, socials i programàtiques adapatades a les necessitats específiques de cada situació. El nostre objectiu és dissenyar i construir dispositius, atmòsferes, i espais harmònics i equilibrats, que s'ajustin al context, les persones, i el paissatge que els envolta. Fundat l'any 2020.


Marta Martí
Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC, 2015). Ha treballat a l'oficina d’Enric Miralles i Benedetta Taglibue EMBT a la Xina (2013-2014) i a Barcelona (2014-2016). Complementa la seva feina a l'estudi de manera independent realitzant projectes de rehabilitació i interiorisme especialitzats en masies i cases pairals.


Adrià Marrasé
Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC, 2015). Ha treballat a Camps Felip Arquitecturia, estudi de Josep Camps i Olga Felip (2015-2018) i ha col·laborat amb Silvia Contreras, arquitecta (2013-2021). Paral·lelament a la seva tasca a l'estudi, desenvolupa de manera autònoma projectes d'arquitectura i intervencions efímeres de caràcter privat, i participa en concursos d'àmbit públic en col·laboració amb diversos despatxos d'arquitectura. -adriamh.com-